Кредитна линия от 100 хиляди до 1 милион лева за период от три години ще предлага Българската банка за развитие за българските розопроизводители.
Плановете за подкрепа за сектора бяха представена в Министерството на земеделието от ресорния министър Иван Иванов и от колегата му, отговарящ за иновациите и растежа Даниел Лорер.
За производителите на розов цвят у нас това означава, че те могат да засеят не само тазгодишната реколта, но и реколтите през 2023 и 2024 г. "Основният елемент на програмата е, че ние поемаме като обезпечение розовото масло, което се произвежда, като по този начин, залагайки първите партиди розово масло, производителите ще могат да финансират следващите си стъпки", обясни Владимир Георгиев, изпълнителен директор на ББР.
Той подчерта, че продуктът е насочен специално към розопреработвателите и цели да внесе ликвидност в цялостната система на розопреработването, както и да подпомогне сектора в момент, в който той изпитва големи затруднения.
Продуктът е с главница за около 20 млн. лева и като ликвидност това е напълно достатъчно за целия сектор, смятат от екипа на банката. Те се надяват, че розопреработвателите да бъдат напълно удовлетворени от ресурса, който получават. Георгиев уточни, че лихвите са от 3,7 процента нагоре в зависимост от кредитния рейтинг и обезпечението. "Възможно е ББР да приема и различни от тези на останалите банки обезпечения и това я прави изгодна спрямо нормалните търговски банки", коментира шефът на ББР.