Общо 60 милиона евро са предвидени за иновативни проекти на предприятия по програма "Иновации и конкурентоспособност" през тази година . Това е съобщил пред БТА Калин Маринов, заместник-директор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката по време на информационен ден за представяне на процедурите.
Процедурата "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" е насочена към предприятия с най-малко три финансови години. По нея може да се кандидатства с проекти за внедряване в производството или за реализация на иновативен продукт или внедряване на процес, включително собствена иновативна разработка. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 100 000 лева, а максималният- 1 милион лева за микро, малки и средни предприятия, и до 1,5 милиона лева - за големи предприятия. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 50 милиона евро. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 4 април.

Втората открита процедура - "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия", е предвидена за предприятия с по-малко от три приключили финансови години. По нея може да се кандидатства с проекти за разработване на иновативни продукти или процеси, включително тяхното тестване, създаване на прототипи и пилотни линии, както и защита на интелектуалната собственост. Проектите могат да са свързани с участие в представяне на новите продукти или процеси.
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 10 милиона евро. Минималната помощ на заявената помощ по проект е 50 000 лева, а максималната- 391 166 лева. Крайният срок за кандидатстване е 5 май.