Общо 514 фирми са кандидатствали за безвъзмездно финансиране по програма „Конкурентоспособност“ за развиване на иновации, съобщават от Министерството на иновациите и растежа. Проектите на компаниите са на стойност над 250 млн. лв., а поисканите средства са 144 млн. лв.
От тях те могат да получат 127 млн. лв., колкото е общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата за разработване на иновации.
От помощта ще се възползват микро-, малки и средни предприятия (МСП), малки дружества със средна пазарна капитализация и големи компании в партньорство с МСП.
Минималният размер на финансирането е 50 000 лв., а максималният зависи от големината на фирмите. За микро- предприятията е 250 000 лв., за малките – 400 000 лв., а за останалите – 500 000 лв. Съфинансирането е от 25% до 60% спрямо категорията им.
За да получат финансиране, фирмите можеха да кандидатстват с проекти в различни иновативни посоки, свързани с информационни технологии, биоикономика и биотехнологии, нови технологии в креативните и рекреативните индустрии, чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика.
Допустими за разглеждане са били и проекти за продуктови иновации или иновации в бизнес процесите, насочени към производство на стоки и предоставяне на услуги в различни области. Ще се финансират и изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, създаване и тестване на прототипи и пилотни линии и др.