Със среден добив от 299,6 килограма за декар приключи тази година жътвата на пшеница в община Казанлък. Добивът е в границите на нормалното за района на Казанлъшката долина, но при добив от 418 килограма за декар в Старозагорска област е малко под средното ниво.

Най-плодородни тази година са били землищата на село Опан, където земеделските производители са отчели 465 кг/дка. След тях се нареждат стопаните от община Стара Загора, произвели 459 кг/дка пшеница.
3810 декара ечемик са ожънали земеделските производители в Казанлъшко, а средният добив е 292 кг/дка. В Показателите при ръжта са – засети 6080 декара и получен среден добив 227 кг/дка.

Нивите с маслодайна рапица в община Казанлък са 2040 декара, от които средно са добити 183 килограма за декар. Предстои жътвата на слънчогледа, като очакванията са за 120-140 килограма от декар насаждения. Прибирането на слънчогле може да започне до десетина дни, смятат зърнопроизводители.

Общо 560 са земеделските производителив община Казанлък, сочи информация на Общинска служжба „Земеделие и гори” – Казанлък.