Представител на "Алтернативата на гражданите" ще реди общинските финанси
Нов заместник кмет ще има Община Казанлък.
От групата на "Алтернативата на гражданите" е новият заместник-кмет на община Казанлък.
Това е финансистът Драгомир Петков, който пое ресор "Бюджет и финанси" на Община Казанлък от началото на тази седмица.
В предходния мандат този пост се заемаше от банкера Михаил Михайлов. Новият заместник-кмет е дългогодишен общински съветник.
Два мандата Петков бе част от групата на Експерти за Казанлък, в които бе избиран за председател на Бюджетната комисия в Общинския съвет. В по- предния мандат /2011-2015 година/ на Съвета бе и негов заместник-председател.
В новия състав на Общинския съвет, в който влезе като съветник от групата на местната коалиция „Алтернативата на гражданите“ той също бе избран за председател на комисията по бюджет и финанси.
Драгомир Петков, също като предшественика си идва от Общинска банка, където бе търговски пълномощник дълги години.
Мястото на Петков в Общинския съвет ще бъде заето от друг представител на „Алтернативата на гражданите. Той ще бъде определен след решение на ръководството на групата, водена от Николай Ибушев и решение на ОИК в града.

В първия работен ден на новия заместник-кмет Галина Стоянова, кмет на община Казанлък изрази надежда Драгомир Петков да работи "с вещина към парите и тяхното управление."

Драгомир Петков е роден през 1963 г. Завършва специалност Икономика и управление на промишлеността във ВИНС Варна.
В периода 1996-1998 г. е главен данъчен инспектор в служба Данъчни ревизии към Териториална данъчна дирекция – Стара Загора. От 1998 г. досега се занимава с банково дело – като мениджър на „Банка ДСК“, управител на „АлфаБанк“ – офис Казанлък, управител на ПИБ – Казанлък, директор на „Общинска банка” АД – ФЦ Казанлък.
Женен, с две дъщери.