От 15 февруари до 30 април влиза в сила заповедта, с която се забранява уловът на щука, поради навлизането ѝ в размножителен период. Глобите, за всички прескочили закона и практикували ловуване на щука биват наказвани с 1500 до 3000 лева. Ако юридическо лице извърши нарушението, то ще бъде санкционирано от 2000 до 4000 лева.
При случаен улов на щука, тя незабавно трябва да бъде върната обратно във водоема.
В случай на пренасяне, превозване и продажба в живо, прясно или охладено състояние се налага глоба от 1000 до 2000 лева за физическо лице - от 2000 до 3000 лева за юридическо лице.
Щуката, която достига над 150 см дължина на тялото и тегло до 20 кг, е активен хищник и важен регулатор на други видове рибни популации, тя е балансьорът в екосистемата. Женската, в зависимост от размерите си, хвърля около 40 000 – 250 000 хайверени зърна на килограм от теглото ѝ. Затова от значение е да осигурим спокойствие в размножителния период на щуката, когато е особено уязвима.