От 22 февруари (четвъртък) до 3 март (неделя), пътят Тулово – Мъглиж (участъка от общински път ПЪТ SZR 1081/I-5) ще бъде затворен за движение за моторни превозни средства. Причината за това е приемането на Строително монтажни работи от Държавна приемателна комисия на строеж по проект: „Рехабилитация и реконструкция на общинската пътна мрежа в Община Мъглиж".
В този период ще бъдат направени проби по проходимостта на изградения довеждащ колектор, регулиране капаците на канализационните шахти и изпробване на осветлението на новоизградената пешеходна алея.
Като обходни маршрути могат да бъдат използвани първостепенните пътища от Републиканската пътна мрежа – І–5 и І-6.
Ръководството но Община Мъглиж се извинява за причиненото неудобство!