156 000 деца ще бъдат подкрепени с еднократни помощи за ученици, записани във втори, трети и четвърти клас, като за изплащането им за 2023-а година ще са необходими 23 милиона и 400 000 лева.
Това се посочва в проект за промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца. Документът е качен за обсъждане в портала за обществени консултации на Министерския съвет.
Досега такива помощи имаше само за първокласниците и осмокласниците.
Проектът на правителствено постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца се налага, за да се приведе той в съответствие с направените промени в този Закон от 48-ото Народно събрание.
В края на миналата година депутатите решиха, освен записаните в първи и осми клас, еднократни помощи да получават и учениците, записани във втори, трети и четвърти клас, независимо от вида на училището.
За 2024-а и 2025-а година за целта ще са необходими 46,8 млн. лв. годишно. В момента помощта е 300 лева на дете. Тя се изплаща на два пъти, като половината се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а остатъкът в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.
С промените в правилника се прецизират и разпоредбите, касаещи подкрепата за децата със или без право на наследствена пенсия от починал родител; както и тези, които касаят получаването без доходен критерий от самотни осиновители на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, и месечни помощи за отглеждане на дете до една година.
Общо финансовият ефект от промените върху бюджета на социалното министерство се очаква да бъде в размер на 24,9 млн. лв. за 2023 г. и 48,3 млн. лв. за 2024 г. и 2025 г.