На 27 май кметът на община Казанлък Галина Стоянова подписа договор в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на проекта за реконструкция на общинския път и изграждане на велоалея от град Казанлък до село Копринка. За изпълнението на проекта финансирането е 6 000 000 лева.
Проектното трасе ще започне на 20 м след разклонението с първокласен път 1-5 и ще продължи на запад в прав участьк до Т-образно кръстовище с път SZR1066.
Транспортната инфраструктура е сред основните приоритети на община Казанлък, защото осигурява свързаност между населените места и спомага за развитието на региона. През последните години са извършени редица важни инфраструктурни промени в община Казанлък.