Общият брой на пациентите, които разполагат с електронни рецептурни книжки надхвърля 2.1 млн., а новоиздадените са над 40 хил. броя, съобщиха от „Информационно обслужване“ АД.

Фирмата изгради и пусна в експлоатация модула на 1 юли 2021 г. и за по.малко от 7 месеца през системата за е-рецептурни книжки са преминали общо над 32 млн. заявки .Електронната книжка на хронично болните пациенти замести изцяло хартиената рецептурна книжка, която се използваше до скоро.

От „Информационно обслужване“ информирата, че благодарение на изградената от тях система до този момент само от хартия са спестени над 160 хил. лв. на хронично болните пациенти, които са сред най-социално слабата и уязвима част от населението. При използването на електронната рецептурна книжка гражданите не се налага да купуват хартиена книжка, да я носят на общопрактикуващия им лекар за попълване и след това да чакат в районната здравноосигурителна каса (РЗОК) за заверка. Не е необходимо и да я представят в аптечната мрежа за отпускане на необходимите им медикаменти. Електронната книжка се регистрира и попълва от общопрактикуващия лекар в системата и аптеките имат достъпно необходимата им информация за активните хронични заболявания и предписаните по тях лекарства, които се заплащат от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
В системата се актуализира и информацията за избор на общопрактикуващ лекар, без да се налага пациентът да заверява промяната с посещение до РЗОК. В е-книжката могат да се вписват също така нови диагнози и да се отписват стари.
До този момент електронно са обработени над 180 хил. пациенти, което е спестило огромни средства и време на хронично болните. Данните показват, че на ден се обработват средно по над 160 хил. заявки, което е по 25 хил. заявки на час. Средното време за обработка на заявката е под 1 секунда. Модулът се използва ефективно от над 8 000 лекари и фармацевти, които имат договор с НЗОК.