С приемането на бюджета, след 21-часови разисквания, депутатите гласуваха минималната заплата да бъде освободена от банкови такси, а задължителното превеждане по банков път да е за предприятия с персонал над 100 души (първоначално МФ настояваше прагът да е 50 души). За дивидентите - плащането трябва да е непременно по банков път за суми над 1000 лева (МПФ предлагаше 500 лв.).
Вицепремиерът Асен Василев обясни, че има уверение на Асоциацията на банките в България, че във всички пощенски клонове в страната ще бъдат поставени банкомати и тегленето на суми до размера на минималната работна заплата от тях ще е безплатно.
От септември работещите във фирми с над сто души вече задължително ще получават заплатите си по банков път. Изключение ще има за работодатели, които наемат хора чрез договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Депутатите задължиха банките да не налагат такси за теглене от сметките, когато се ползва банкомат на финансовата институция, издала картата. Без такси за теглене ще бъдат и пенсиите, стипендиите и помощите.