Леко се е увеличил броя на учениците с наднормено тегло в региона 10 589 деца и ученици на територията на област Стара Загора са преминали през профилактични прегледи през учебната 2022 - 2023 година, информира директорът на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Стара Загора доктор Ваня Карабойдева.
При прегледите се проследява физическото развитие - ръст, телесна маса, както и се отчитат данните от диспансерното наблюдение на новооткритите заболявания при децата и учениците,
Сравнено с миналата учебна година, за тази може да се каже, че при учениците се наблюдава леко покачване на случаите с наднормено тегло. При по-големите прави впечатление и друга тенденция – отчитат се повече случаите с тегло под нормата - профилактичните прегледи при учениците тази година отчитат 2 процента такива случаи.
За разлика от по-големите, при малките не се наблюдава покачване на случаите с наднормено тегло, сравнено с резултатите от профилактичните прегледи за учебната 2021- 2022 година..
За учебната 2022-2023 данните, събрани от инспекцията за новорегистрираните заболявания показват, че 3.3 процента от децата се водят на диспансерен отчет. Най-честите случаи - над 2 процента, са свързани с болести дихателната система, следвани от психични разстройства - под половин процент и заболявания на нервната система и на сетивните органи.