Едва 13 млн. куб. м е наличният полезен воден обем в язовир „Копринка“. Това показват данните на ежедневния бюлетин, които Министерството на околната среда и водите публикува на страницата си. Наличния капацитет на водоема отново спада под 10% след кризата през 2020-а. Язовир „Копринка“, чийто общ капацитет възлиза на 142 млн. куб. м., се използва за поливане и производство на електроенергия. 30% от изпусканата от съоръжението вода се насочва към кладенците, от които се черпи питейна вода за Стара Загора. Липсата на достатъчно количество вода създава сериозни затруднения за рибовъдството в региона.
По-нисък от обичайното за сезона е и водният обем в съседния на „Копринка“ язовир „Жребчево“, който основно се използва за поливане.