Поради започнали на 31 юли ефективни стачни действия в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, служителите в центровете за административно обслужване ще бъдат в намален състав, информират от Министерството на транспорта и съобщенията.
Обслужването на потребители и издаването на административни актове и документи ще се извършва при намалено работно време, поради което е възможно да не бъдат спазени нормативно определените срокове. Кандидатите, които са заявени за теоретични или практически изпити за правоспособност за управление на превозни средства, но не са изпитани заради стачката, ще бъдат прехвърлени за друга седмица.
Според работещите в агенцията, главни специалисти - една и съща работа вършат, на една и съща длъжност, в една и съща дирекция, а получават три различни заплати. Заплатите варират от 785 лв. до 1633 лв. Исканията са да бъдат назначени още 200 служители, най-малко, в Изпълнителна агенция, тъй като сега състава ѝ бил под санитарния минимум".