Ето ги новите цени на тока от EVN След решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за увеличение на цените на електрическата енергия за битови и небитови клиенти, присъединени към мрежа „ниско напрежение“ в Югоизточна България от 1 юли 2019 г., EVN България оповести новите крайните цени с ДДС за битови клиенти в Югоизточна България. Така дневната тарифа става 0,22238 лв./кВтч с ДДС. Това е увеличение от 2,97% спрямо досегашната цена от 0,21596 лв./кВтч. Нощната тарифа вече е 0,12636 лв./кВтч с включено ДДС, като увеличението е с 2,97% спрямо досегашната цена от 0,12271 лв./кВтч.

Както при всяка смяна на цени, информацията за консумацията в следващите фактури ще бъде разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 30 юни 2019 г. включително и потребление по нови цени от 1 юли 2019 г. Общият брой на дните в отчетния период отговаря на нормалния месечен период на отчитане за всеки клиент, като се запазват регулярните срокове на отчитане.