С най-висок бал в Старозагорска област приемат в Математическата гимназия "Гео Милев" в Стара Загора, следват Езиковата "Ромен Ролан" и Математическата гимназия "Никола Обрешков" в Казанлък


Резултатите от първото класиране за учениците, кандидатствали след VII клас, са публикувани на сайта на Министерството на образованието и науката днес. Те могат могат да се проверят на е-адрес: https://priem.mon.bg/. Проверката се осъществява с входящия номер и код на кандидата.

Междувременно, веднага след качването на резултатите, родители сигнализирали, че имало разминаване в данните на децата им, поради което достъпът до електронния адрес бе временно недостъпен.

От 4 до 6 юли 2018 г. всички ученици, които са класирани по първо желание, трябва да се запишат в съответното училище. Тези, които са класирани по второ и следващо желание и искат да участват във втория етап на класиране, трябва да подадат заявление за това в съответното училище, като мястото им от първото класиране се запазва. Некласиралите се ученици автоматично участват във втория етап, без да подават заявление. Това каза за www.zakanlak.bg началникът на Регионално управление на образованието-Стара Загора Татяна Димитрова. В училищата гнезда вече са изнесени списъци с класирането на учениците, като са посочени входящите им номера, без имена, съобразно Закона за защита на личните данни.

В Старозагорска област с най-висок бал приемат в ППМГ "Гео Милев" - Стара Загора, специалност "Софтуерни и хардуерни науки", следва ГПЧЕ "Ромен Ролан" - паралелките с основен английски и втори немски език и с основен немски с втори английски език. След тях се нарежда ППМГ "Никола Обрешков" - Казанлък, паралелка "Природни науки - биология и химия" с английски език и "Софтуерни и хардуерни науки - информатика +ИТ" с английски език. Цялата информация можете да намерите на сайта на РУО-Стара Загора: http://www.ruobg.com/news.

Преди по-малко от месец, в началото на месец юни 2018 г., МОН направи анализ за представянето на седмокласниците на Националното външно оценяване. Съгласно получените данни, учениците са постигнали по-добри резултати по математика спрямо миналата година. Най-добре по предмета са се представили децата от областите Смолян, София–град и Кърджали, а най-слабо – тези в Сливен, София-област, Видин и Шумен.

На външното оценяване по български език и литература резултатите са съизмерими с миналогодишните. Изводът е, че децата правилно свързват цитати с творбите, от които са, и все по-успешно се справят с дидактическата задача на преразказа. В същото време учителите по предмета трябва да обърнат внимание на извличането и обработването на информация от текст или таблица, на уменията да се структурират логически издържани и пунктуационно оформени разсъждения, както и точен и ясен израз, коментираха от министерството. Най-добре са се представили в София-град, Смолян, Варна и Бургас. Най-ниски са резултатите в Монтана, Ловеч и Сливен.

И през тази година най-високи резултати на националните външни оценяване и по двата предмета са постигнали учениците от математически гимназии в страната.