3 станции ще следят за чистотата на въздуха в долината Заради големия обществен интерес, кметът на Община Казанлък Галина Стоянова обяви, че заедно със заинтересования бизнес имат намерение да се закупят на три измервателни станции на качеството на въздуха. Те ще бъдат поставени на определени места в района на Голямо Дряново, язовир Копринка и Казанлък.
Целта е станциите да отчитат качеството на въздуха ежедневно в реално време. Намерението е, поръчката за доставка да бъде изпълнена до края на следващата седмица. Също така отново със заинтересовани казанлъшки фирми общината е предприела мерки за изследване на водата както във водоизточника за община Казанлък, така и на отпадните води от инсталацията на „Кастамону България“ АД, за които имат разрешение от Басейнова дирекция за заустване в река Габровница.
Въпросът с разширението на инсталациите на споменатата фирма, върху които се фокусира обществения интерес в последните дни, е в компетенциите на екоминистерството РИОСВ и Басейнова дирекция, но местната власт ще продължи работата си за подобряването на екологията в Казанлъшката долина, се казва в официално изявление до общинските съветници, подписано от г-жа Стоянова.