Жалим се. За здраве, помощи, ток, вода, задължения.


240 са постъпилите жалби и различни сигнали в приемните дни на обществения посредник на Община Казанлък Гинка Щерева за изминалата година, ставя ясно от депозирания пред Общинския съвет на Казанлък отчет на институцията.
Сред жалбите на отделни граждани и цели колективи най-многобройни са свързаните със здравеопазването и социалните дейности - 33, следвани от жалбите за ВиК и EVN -16, проблеми на устройството на територията – 14, за етажната и общинска собственост - по 12 за всяка.
По-голямата част от поставените проблеми са решени, други са в процес на изясняване.

Според Щерева, сериозен проблем гражданите срещат по отношение на новия механизъм за личната помощ и неяснотите, касаещи нейното ползване.


Зачестяват случаите, при които лице с право на ползване на лична помощ се настанява от близките в социална институция, но помощта остава да се ползва от семейството, а не от имащия право на нея. Така, от една страна, социалната институция, която поема грижата за настаненото лице, е ощетена, а от друга - средствата от бюджета неправомерно се ползват от близките на настанения.
За казуса Щерева е потърсила и становището на националния омбудсман Диана Ковачева.
Промените, свързани с определянето на процента инвалидност, също са сред проблемите, с които се сблъскват гражданите на община Казанлък и търсят помощта на посредника.Щерева е категорична, че промяната на процента инвалидност от ТЕЛК води до промяна в средствата, с които разполагат гражданите, за които това са обикновено единствените доходи. Така се стига до невъзможност да се заплащат здравните осигуровки, което води и до загуба на права и невъзможност да се ползват првилегиите за медикаменти, давани от рецептурните книжки.
Щерева уточнява, че в този случай правото и ползването на каквато и да е целева помощ поражда и съответните здравни права, което е важно за тази категория потребители и те следва да го имат предвид.


В малките населени места от общината гражданите са търсили съдействие от омбудсмана заради липса на лични лекари, лоши здравни кабинети или липса на такива и липса на възможност за закупуване на лекарства.


Масово, заради влошени отношения между родители и деца, независимо от наличните имотни и други възможности за грижи за изпадналите в беда възрастни хора, все по-често се търси съдействие от държавата и нейните институции с убеждението, че „тя е длъжна“ да помогне при всеки казус, обобщава друг вид от проблемите през миналата година Щерева.

Трайна е и тенденцията в жалбите на гражданите по проблеми, касаещи EVN и ВиК, често се подават и колективни жалби.
Отчитането и заплащането на количествата вода от общите части, липсата на графици и дългите периоди на отчитане или неотчитане на консумирана вода в населените места в общината, са друга група проблеми на гражданите, депозирани и пред омбудсмана.


За решаването на тези въпроси, както и повече информираност по най-често поставяните казуси и недоволства, в навечерието на Деня на потребителя – 14 март, общественият посредник на Казанлък инициира три поредни срещи с кметовете на населените места от общината.
Те ще са с представители на ВиК и EVN на 9-ти март.


На 11-ти март в Универсалния магазин ще бъде открит и Щанд на потребителя, в който служители на общинското звено за защита на потребителя ще консултират граждани.

Сред другите въпроси, по които гражданите са търсили през изминалата година съдействието на обществения посредник, са въпросите за различни данъчни задължения и събирането им по съдебен път.
Гражданите следва да знаят, че съдебното изпълнение на породени задължения за даден период не освобождава от заплащането на следващите задължения, последващи този период, уточнява омбудсманът.
Щерева напомня също, че до 31 октомври е срокът за подаване на декларация от гражданите за освобожадаване от заплащане на такса битови отпадъци за имот, който не се ползва.
Подаването на тази декларация може да става през целия период от началото на годината до края на октомври, като данъчните власти са длъжни да приемат документа по време на целия този период. Освобождаването от налога влиза в годината, последваща подаването на декларацията, уточнява общественият посредник.

Недоверие в институциите по отношение на опазването на личните данни и зачестилият отказ на гражданите те да бъдат предоставени за нуждите на съответните проверки, е друг извод от срещите и сигналите през 2019 година, получени при обществения посредник на община Казанлък Гинка Щерева.

Омбудсманът приема в дните:вторник, сряда и четвъртък от 10:00 - 12:00 и 14:30 - 16:30 часа, на адрес:
бул. "Александър Батенберг“ №4, ет.3
Тел.: 0431/98340e-mail: ombudsman_kazanlak@abv.bg
Сигнали до омбудсмана могат да се подават и директно през официалния сайт на Община Казанлък.

https://www.kazanlak.bg/index.php?p=ombusman