Закон за розата ще има, ще се чуят и дребните розопроизводители

„Закон за розата ще има”, заяви в Казанлък председателят на Народното събрание Цвета Караянчева. По думите й, споделени по време на Празника на розата в града, където тя бе официален гост, ще се изчакат становищата на създадената работна група, мнението на Комисията по земеделието и храните в Народното събрание и самото Министерство на земеделието. „Но най-вече искаме да чуем и гласовете на малките розопроизводители, защото разбирам, че те имат своите сериозни опасения за бизнеса си и едва тогава ще преминем към второто гласуване на Закона”, е заявила Караянчева.

На 3 юни 2019 година изтича срокът за подаване на предложения за второто гласуване на Закона за розата. Второто четете на закона най-вероятно ще бъде отложено, за да бъдат прецизирани текстовете, касаещи дребните розопроизводители. За тази възможност съобщи още на 1 юни в Казанлък председателят на ПП „Обединени земеделци” Петя Ставрева, след неформална среща на председателя на Комисията по земеделието и храните в 44 Народно събрание Мария Белова, председателя на Националния клонов съюз на производителите на етеричномаслени култури Зара Клисурова, Петя Ставрева и розопроизводители от община Казанлък. Причината за искането за отлагане е необходимостта за прецизиране в Закона в частта за дребните розопроизводители.

На 25 април 2019 година Парламентът прие на първо четене проекта на Закон за маслодайната роза. С него се цели да се защити интересът на розопроизводителите и розопреработвателите, както и да се гарантира качеството на българското розово масло.

Насаждения от маслодайна роза ще се създават само от сертифициран посадъчен материал с доказан произход, предвижда законопроектът. Ще се регламентират и взаимоотношенията между производители и преработватели, чрез сключването на договори за изкупуване на маслодайната роза. Създава се публичен електронен регистър на розопроизводителите, розопреработвателите и обектите за производство на продукти от маслодайна роза. Предвиждат се и сериозни глоби за нарушителите на Закона.