Вече са поръчани 3 респиратора за МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” в Казанлък, съобщават от Общинския щаб за борба с коронавируса.
. Единият ще бъде закупен със средства от бюджета на Община Казанлък, а другите два – от дарителската сметка.
Стойността на един респиратор е 26 000 лв. (с ДДС).
За набирането на средства за тяхното закупуване, както и за други нужди, свързани с епидемията и обявената карантина, е разкрита Дарителска сметка в Община Казанлък.
Тя е:

ОБЩИНСКА БАНКА АД
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344
Код за вид плащане:
в лева – 44 51 00

С решение на Националния оперативен щаб за борба с COVID-19 вна територията на казанлъшката болница ще се разкрие отделение за лечение на заболели от вируса.