Успешно приключи информационната кампания организирана от младежкия медиатор Яна Димитрова и Младежки Общински Съвет, с подкрепата на община Казанлък.По време на кампанията, проведена в парк "Розариум", бяха раздадени голямо количество информационни бюлетини. Организаторите на проявата подаряваха на младите хора в парка брошури, съдържащи информация за възможностите за реализация на трудовия пазар и обучение по европейски и национални програми, както и за работата на Младежкия Общински Съвет и младежкия медиатор в Казанлък.Гражданите проявиха изключителен интерес към инициативата и задаваха много въпроси, на които получиха съответно изчерпателни и обстойни отговори и разяснения.