На 29 септември бе открита новата учебна година на Техническия колеж – Казанлък. Колежът започва седмата си учебна година – 2023/2024. „Когато откривахме Колежа в Казанлък имаше доста скептицизъм дали той ще успее да се наложи и ще просъществува във времето напред. Днес, започвайки седмата учебна година виждаме, че Техническият колеж не само продължава да обучава студенти и да създава технически кадри, но и има обещаващо бъдеще в лицето на желаещите да учат, на преподавателите и на фирмите партньори на учебното заведение”. С тези думи се обърна към присъстващите директорът на Технически колеж-София, към който е Технически колеж – Казанлък, проф. Ивайло Ганев.

От името на „Арсенал” АД – най-големият партньор на Колежа като брой студенти всяка година, като осигуряване на база за практическото обучение и като съдействие за подобряване материалната база на учебното заведение, поздравление поднесе инж. Владимир Чучумишев, ръководител-направление „Образование и квалификация” в дружеството. Той се обърна най-напред към първокурсниците, които са 25, а от тях 20 са арсеналци, и към студентите от другите випуски, защото именно те са основният фактор Колежът да съществува. Инж. Чучумишев поздрави още преподавателите, директора на Колежа проф. Ганев, административния ръководител доц. Пламен Угринов и всички присъстващи с новата учебна година и им пожела здраве и успехи.