Правителството вдигна заплати

Със свое решение правителството увеличи основната месечна заплата на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) Галя Димитрова на 5 500 лева, считано от началото на тази година.

Увеличението е свързано с повишаването на разходите за персонал в бюджетните организации за 2020 година.

При формиране на основната месечна заплата е отчетен водещият принос на изпълнителния директор на приходната администрация за успешното изпълнение на основните стратегически и оперативни цели на НАП за 2019 г., свързани със събираемостта на приходите и доброволното изпълнение на задълженията, посочват от Министерски съвет.

Отделно от месечните заплати, работещите в НАП и неговите поделения в страната получават на тримесечие и допълнителни суми, свързани с постигнатите резултати.

От началато на тази година, също с решение на кабинета се вдигат заплатите в съдебната система- с 10 на сто и в образованието- със 17%, без заплатите на работещите в системата на висшето образование.