На 17 август 2022 г. в Общинска библиотека „Искра”, съвместно с Регионален академичен център - Казанлък към Българската академия на науките, с ръководител инж. Владимир Чучумишев, ръководител-направление "Образование и квалификация" в "Арсенал" АД, се открива изложба “Руско-турската война (1877-1878) и Освобождението на България в гравюри”. Експозицията, включваща 21 постера, е съвместен проект на Научния архив и Централната библиотека на БАН, като включва и гравюри от Исторически музей "Искра" в Казанлък. Изложбата е своеобразен принос към събитията в нашия град, отбелязващи 144-та годишнина от Освободителната война.

Представени са малко известни или непознати за българската общественост гравюри на военни кореспонденти и художници, които представят галерия от образи на руски военачалници и отделни епизоди от хода на военните действия. Подредени по времевата верига, подбраните гравюри очертават цялостната картина на събитията – от обявяването на войната и формирането на българското опълчение през преминаването на река Дунав, освобождаването на градове в тогавашната османска империя, обсадата на Плевен, епопеята на Шипка, зимният преход на генерал Гурко през Балкана към София до мирните преговори в Сан Стефано.

За първи път академичните звена предлагат различен поглед към събитията от 1877-1878 г. през очите на съвременници, които са участвали във войната между Руската империя и Османската империя, която българите след време наричат освободителна.

Интересната експозиция ще бъде достъпна за посещения от гражданите и гостите на града до 25.09.2022 година.

Руско-турската война от 1877-1878 заема важно място в историята на българския народ. В резултат на успешните военни действия се възстановява изгубената държавност и се дава шанс на българите да се приобщят към модерния европейски свят. Пътят към Освобождението преминава през много изпитания и трудности. Началото е поставено с въстанията от 1875-1876 г. в България и Босна и Херцеговина. Кризата на Балканите се задълбочава и принуждава Великите сили да се намесят в търсенето на решение от създалата се ситуация.
След Цариградската и Лондонската конференции единственият възможен изход остава войната, която е обявена официално на 12/24 април 1877 г. в Кишинев.

Изложбата ще бъде съпроводена от документи, притежание на ОБ „ Искра”, свързани с този героичен период от историята на България.