Паметникът на Бузлуджа - недвижима културна ценност?

На експертен съвет към министъра на културата – Специализиран експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности, бе предложено дом-паметникът на връх Бузлуджа да придобие статут на недвижима културна ценност от национално значение. Това осигурява стабилна териториално-устройствена и юридическа защита на обекта и ангажира държавата (и не само) в по-голяма степен да положи грижи за опазването на културната ценност.

В заседанието, свикано със заповед на министър на културата, от страна на Община Казанлък участие взеха главният архитект Георги Стоев и директорът на Исторически музей „Искра“ д-р Момчил Маринов.

Монументът Бузлуджа е класиран на първо място сред седемте най-известни и застрашени европейски паметници на „противоречивото“ културно наследство.

На 23, 24 и 25 юли фондация "Проект Бузлуджа" организира фестивал за набиране на средства за продължаване на реставрационно-консервационните дейности на мозайките в монумента.