Омбудсманът приема предложения за етажната собственост

Общественият посредник на Казанлък Гинка Щерева приема предложения на граждани, свързани с промените в Закона за етажната собственост / ЗУЕС/.

Тя е предприела тази инициатива във връзка с намерението на Министерството на регионалното развитие и благоустройството да изработи нови правила за управление на етажната собственост, които да доведат до по-качествена поддръжка на сградния фонд и въвеждане на механизми на контрол за лицата, предоставящи услугите на професионално управление на етажната собственост.

В срок до 15 април 2019 г. на електронната поща на министерството zues2019@mrrb.government.bg могат да бъдат подавани предложения, експертни мнения и коментари за промени в разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост. Те ще бъдат разгледани и обсъдени при подготовката на изменения в закона.

С предложенията се цели да бъдат направени промени и допълнения на отделни разпоредби в ЗУЕС с цел постигането на по-голяма прецизност, както по отношение на правомощията и задълженията на етажната собственост, така и относно осъществяването на контрол при изпълнението на тези задължения.

Живеещите в режим на етажна собственост в град Казанлък, могат да се обърнат и към обществения посредник Гинка Щерева за внасяне на предложения на e-mail: ombudsman_kazanlak@abv.bg, както и в приемната на бул. "Александър Батенберг" 4, ет.3. Срокът за подаване на предложенията до казанлъшкия омбудсман е до 10 април 2019 г.

Приемното време на обществения посредник в града на розите е вторник, сряда и четвъртък от 10.00 до 12.00 часа и от 14.30 до 16.30 часа на посочения по-горе адрес.