Нови възможности за работа в "Арсенал"

„Арсенал“ АД, град Казанлък търси да назначи за своите производствени нужди следните работници и специалисти:


1. Машинен инженер с опит на ръководна позиция минимум 5 години
2. Специалисти със средно техническо образование, с ръководен опит на низово ниво,
3. Конструктор ОВК
4. Техник -механик ХПТ
5. Кранист- с документ за правоспособност
6. Заварчици- с документ за правоспособност
7. Аргончици
8. Електроерозисти
9. Резбошлайфист
10. Оптически шлайфисти
11. Заточвач
12. Електромонтьори
13. Машинен оператор металообработващи машини с ЦПУ

14. Машинен оператор производство експлозивни вещества
15. Настройчици на металорежещи машини
16. Стругари
17.Оператори на преса за метал
18. Шлайфисти, кръгъл и плосък шлайф
19. Ел. монтьори
20. Фрезисти
21. Стрелец- изпитател
22. Машинни оператори производство пластмасови изделия- МОППИ
23.Оксиженисти

24. Борвергеристи


Повече информация за обявените свободни работни места, може да бъде получена в отдел „ Личен състав“ на фирмата,
на телефон: 0431/ 5 77 47

Документи и формуляри за кандидатстване за свободните позиции могат да бъдат изтеглени от сайта на "Арсенал" АД

www.arsenal-bg.com/kadriили получени от гише „Пропуски“ на централен портал от 7,00 до 17,00 часа.Попълнените документи могат да бъдат изпратени на електронен адрес: kadri@arsenal-bg.com
Документи за кандидатстване могат да се получат и в Приемната на „Арсенал“ АД,
на адрес: гр. Казанлък, бул. „ Розова долина“ № 100, Офис №4
За обявените свободни позиции за всички видове работнически специалности е кандидатите да имат завършено средно образование.
За специалистите с висше образование е желателно да имат поне 2 години трудов стаж.