Напусна ни голям приятел и съмишленик на „Арсенал“

Напусна ни акад. Стефан Воденичаров.

България и Българската академия на науките се разделят с един голям учен, а „Арсенал“ загуби истински приятел и съмишленик.

На 8 юни 2020 година на 75-годишна възраст почина акад. Стефан Воденичаров, виден български учен с международна известност в областта на материалознанието, изтъкнат държавник и общественик, генерален директор на “Хай-Тех Ай Ем Ес”.

В периода 2012-2016 година акад. Воденичаров е председател на Българската академия на науките. Бил е заместник-директор и ръководител научна секция "Технологии и системи за защита" в Института по металознание, съоръжения и технологии "Акад. Ангел Балевски" с Център по хидро- и аеродинамика към БАН.

Министър на образованието, който оставя трайна следа в българската просвета и наука.

Научните интереси и постижения на акад. Воденичаров са в областите механика, създаване и разработване на нови броневи защити и на високоинтелигентни управляеми инженерни боеприпаси за нуждите на отбраната на страната.

Акад. Воденичаров е ръководител на десетки научни разработки. Ръководи над 120 договора с Европейския съюз, НАТО и др. Под негово ръководство са разработени и реализирани над 30 нови технологии, внедрени в армията и стопански организации. Той е автор на 2 монографии, на 71 патента в областта на изпитване на материалите и отбранителните технологии, повечето от които внедрени в практиката, както и на над 260 научни статии и доклади. Носител на множество национални и международни награди.

Особено близка е връзката на акад. Стефан Воденичаров с Казанлък и „Арсенал“. През 2004 година заедно с генералния директор на „Арсенал“ АД инж. Николай Ибушев и Петър Милков, изпълнителен директор на „Черно море“ АД – Варна, основават Сдружение „Българска отбранителна индустрия“ (СБОИ) - една огромна сила, която е в основата на машиностроенето, на оптиката и електрониката в България. Изключителен колега, съмишленик, отворен към иновативните решения в сферата на науката и техниката. Един от най-големите поддръжници за създаването на Технически колеж в Казанлък като филиал на Технически университет – София.

Личен и семеен приятел на инж. Николай Ибушев, с когото го свързват общите цели за развитието на българската отбранителна индустрия, нейното утвърждаване в международен план, както и участието в редица национални и световни форуми по линия на НАТО и Европейския съюз.

Изключителен човек, патриот, с неизчерпаема енергия, иновативен, весел, позитивен, двигател на много инициативи, свързани с международното сътрудничество в науката и иновациите и дългосрочното икономическо развитие на България. Човек, отворен към Казанлък и безценен приятел на „Арсенал“.

Поклон пред Светлата памет на акад. Стефан Воденичаров!

Инж. Николай Ибушев

Генерален директор на „Арсенал“ АД
Съпредседател на СБОИ