Механотехникумът участва в национален форум за четенето
Единствената гимназия от област Стара Загора, участник в Националната конференция "Насърчаване на четенето", бе Професионална гимназия „Иван Хаджиенов” - Казанлък, популярна като Механотехникума.

За десета година Националната конференция „Насърчаване на четенето“ събра участници от цялата страна – учители, библиотекари, университетски преподаватели, читалищни дейци, писатели и др. Тази година темата на форума бе „Съхранените думи“, а събитието се проведе в Пловдив от 28 до 30 юли 2021 г. Центърът за развитие на човешките ресурси в ролята си на Национална агенция по Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, както и на Национално звено за координация по дейност eTwinning, Национален Европас център, Национален Еврогайдънс център, Евродеск България, Евридика България и National VET Team България, определи с конкурс участниците.

Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“- Казанлък, бе единственото училище от региона, което взе участие в националното обсъждане на добри практики за насърчаване на четенето. В програмата на Конференцията бе включено представянето на Йовка Чорбаджийска, учител по български език и литература в ПГ „Иван Хаджиенов”. Тя представи някои от реализираните идеи в Механотехникума. Това са класни стаи с имена на будители, ръкописна антология на българската класическа литература през погледа на абитуриентите, час по Чудомир, литературен туризъм, писател на гости, слова български с участието на актьор, музикален звънец с рецитация на стихове, оформяне на кътове за четене….

„Думите! Те са единственият инструмент, с който най- често разполагам като учител - споделя Йовка Чорбаджийска. - Могада похваля с тях, мога да накажа, да събудя, да заблудя, да провокирам, да обидя, да поощря, да назова, да премълча, да изразя, да отчая, да простя, да подаря, да задържа, да вдъхновя, да поискам, да дам, да кажа… Да съхраня!... Именно онова, което съхраняват думите, бе във фокуса на вниманието на лекторите на националната конференция.”

Милена Караангова, главен експерт в ЦРЧР и координатор на националната конференция, благодари на участниците за активността им, за положения труд, за всеотдайността, с която са работили, за предаността им към голямата кауза на Книгата и Четенето. С обещанието за следващи вдъхновяващи срещи участниците се разделиха като партньори, като приятели, като участници в една истинска професионална общност, която насърчава, споделя и създава добри практики.