От 19 март 2021 г. Асоциация на работещите с младежи и доброволци организации в България /АРМДОБ/ стартира проект „Приказка в гората” сред красивата природа на Родопи планина на 1550 м надморска височина. В него участие ще вземат 15 доброволци от България, Турция, Гърция, Италия, Испания и Грузия. Идейната основа за проекта е на бившата доброволка по проект на СНЦ „МЦР - Взаимопомощ” в Казанлък Ивона Покорна от Чехия, която ще е част от ръководния екип и ментор на доброволците. Тя бе част от група хора от местната общност в с. Чурен и Върховръх, община Перущица, подпомагаща възстановяването на църквата там. Доброволците, участващи в "Приказка за гората", ще запознаят местната общност с различните си култури чрез песни, танци и кулинарни изкушения от страните си и в същото време ще научат за българските обичаи по тези места.

Асоциация на работещите с младежи и доброволци организации в България /АРМДОБ/ е създадена през март 2018 г. и в момента обединява в себе си 17 неправителствени български организации, активни в сферата на младежта, доброволчеството и неформалното образование. Две от тези организации са от Казанлък - СНЦ „Младежки център за развитие-Взаимопомощ” и СНЦ „Юнайтед Авангард Артист”. Трима членове на Управителния съвет от общо 7 души също са от Казанлък в лицето на Мария Славова, председател, Красимир Цанев и Румен Сомов, членове на Управителния съвет.