Казанлък е първият общински център в България с изцяло електрифициран градски транспорт от 2019 г., каза инж. Кънчо Христов, началник-отдел "Проекти с външно финансиране" в Община Казанлък и ръководител на проект "Интегриран градски транспорт на град Казанлък", по време на проведената в града конференция "България в Европа: Общо бъдеще". Конференцията бе организирана от БТА и се проведе в пресклуба на агенцията в Казанлък.

Проектът бе реализиран в два етапа, като бяха закупени 7 електробуса за нуждите на вътрешноградския транспорт, изградени бяха зарядни станции и 23 спирки с информационни табла. Във втория етап беше изградена велоалея по бул."Никола Петков", а булевардът беше напълно рехабилитиран, надградена беше и информационната система с комуникационни средства в автобусите. Въведена беше и електронна билетна система.

По думите на инж. Христов с въвеждането на електромобилите в обществения транспорт на Казанлък са икономисани сериозни средства, като преди кризата разходите на седемте електробуси са били изчислени на 7700 лева месечно, което е по-малко от разхода само на един дизелов автобус. В резултат на енергийната криза в световен мащаб обаче, към днешна дата, разходите на електробусите са нараснали на над 17 хил. лева за месец.

Кънчо Христов допълни, че усилията на община Казанлък ще бъдат насочени към електрифициране на междуселищния транспорт. Идеята е по Плана за възстановяване и устойчивост общината да закупи допълнително подвижен състав с необходимите зарядни станции, както и да подобри пешеходната и велосипедна инфраструктура.

Заместник-кметът на община Казанлък по проекти с външно финансиране Лилия Цонкова заяви, че вече трети програмен период основните инвестиции, които прави общината в града и в населените места, са именно от средства на ЕС. По думите й един от успешните проекти е изграждането на десет социални жилища, предназначени за хора в риск от бедност и социална изолация. Проектът е на стойност 1,2 млн. лева.

В конференцията участва и Мария Гинева, председател на Сдружение „Бъдеще за децата“, която запозна присъстващите с проектите на сдружението, насочени към деца и млади хора с увреждания с цел тяхната интеграция в обществото.

Основният финансов ресурс, който община Казанлък може да получи по европейските програми, е по линия на програмата "Развитие на регионите" с общ бюджет от над 6 млрд. лв., съобщи Радка Тилева, управител на Областния информационен център в Стара Загора. По линия на териториалните инвестиции 2,5 млрд. лв. са разпределени за 40 градски общини, една от които е община Казанлък. Тази програма има нов подход за реализиране на проекти, които следва да са с няколко проектни идеи и да бъдат обединени в една обща концепция.