252 са свободните работни места, които обяви Бюрото по труда в Казанлък. Почти половината от тях – 118 са за позициите машинен оператор на металорежещи машини, настройчик, шлайфист, стругар, заварчик, фрезист, машинен оператор за вулканизиране на каучукови изделия и др. iпециалисти със средно техническо образование.

С висше образование се търсят трима машинни инженери, банков служител, специалст по продажбите, учители – в начален етап и в детска градина, и помощник-директор.
23 работници търси консервна фабрика. За тях няма определени изисквания, нито за образование или за квалификация.