Средно 72 литра или 144 халби бира годишно е изпивал българинът през периода 2011-2015 г. Толкова е и средното потребление на пиво в страните от ЕС през последните 5 години. Традиционно с най-висока консумация е населението в държави, известни с пивоварната си култура като Чехия, където средната консумация за същия период е 144 л. (288 халби), и Германия - 107 литра или 214 халби бира на човек.
Тези данни бяха изнесени от Съюза на пивоварите в България по случай 135-годишнината на пивоварна промишленост в България, 60 години пивоварна наука и 25 години от създаването на браншовата организация на пивоварите у нас.

Традиционно с най-голяма честота на консумация на бира са градовете Русе, Монтана, Бургас. Мъжете продължават да бъдат твърди фенове на пенливата напитка - те пият бира поне 12 пъти в месеца, докато жените - 5 пъти.

Според данни на Съюза на пивоварите, за последните 5 години в България са произведени близо 25 млн. хектолитра бира, от които членовете на съюза („Болярка – ВТ“ АД, „Бритос” ЕООД, „Загорка” АД, „Каменица” АД, „Карлсберг България” АД и „Ломско пиво” АД) имат общ производствен дял 99%.

През изминалата 2015 г. те са реализирали 5 050 100 hl пиво, което е с почти 4% повече от продажбите им през 2014 г.
Налице е тенденция за увеличаване на продажбите през заведенията, а за първите 6 месеца на тази година обемът на продажбите се запазва на нивата за същия период на миналата година. Данните на съюза показват, че през миналата година 22% от продажбите на бира са били в заведения, т.е. всяка пета бира е изпита в заведение. Друга тенденция е лекото намаляване на РЕТ-бутилките и нарастване на търсенето на стъклени опаковки и кенове.

Последна продуктова иновация са непастьоризираните бири, които допълват разнообразието от нови асортименти червено, бок, лагер, тъмно, радлер.