Старозагорските съветници подкрепиха предложението за даване на съгласие на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД да вземе участие като партньор в консорциум и да кандидатства с проектно предложение за придобиване на 10 водородни автобуса. Предложението беше внесено извънредно от кмета Живко Тодоров. Общата стойност на проектното предложение „Загора устойчив въглероден регион“ е 7 999 785 евро. В хода на дискусията стана ясно, че проектът е получил одобрение от страна на Европейската комисия. Местният парламент в Стара Загора одобри възможността дружеството да кандидатства за допълващо финансиране пред Министерството на иновациите и растежа и Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация, както и по Фонда за справедлив преход или друга публична финансираща програма. „Този проект ще постави Стара Загора на водородната карта на Европа“, заяви при обсъждането Живко Тодоров. Той обясни, че десетте водородни возила могат да заменят наличните в момент дизелови автобуси.