„Творческо пространство на технологиите”, това е новият проект на Библиотека „ Искра“, по който казанлъшкият културен институт вече работи. В рамките на проекта библиотеката получи ЗD принтерна и ЗD сканираща техника, монтирани в Отдел „ Изкуство“. „ В национален мащаб е разработени визия за креативни зони в библиотеките, които трябва да докажат, че библиотеките са съвременни информационни центрове“, коментира директорът на библиотеката Анна Кожухарова. Тази техника ще даде възможност, преди всичко на учениците да се докоснат до нови компютърни технологии, слабо популярни в България, скъпо струващи, поради което е невъзможно да бъдат внедрени в българското образование все още. Ще бъде разработена собствена обучителна програма за работа с ученици и младежи, като ще се търсят пресечните точки с представители на бизнеса, които искат да имат своите уникални модели.
Директорът на библиотека „ Искра“ поясни още, че 3D принтерът и 3D сканиращата техника ще бъдат предоставяни за ползване безплатно, поради факта, че и самите консумативи за изработка на крайния продукт са все още много скъпи.
Казанлъшката библиотека е в кръга на пионерите, които ще демонстрират и обучават чрез предоставената техника новите възможности на ЗD моделирането, обработката на моделите и тяхното принтиране, ЗD печата и софтуерите, които обслужват тези процеси.