Тече последният срок за кандидатстване в Младежкия общински съвет


Утре, 17 февруари 2017 година, в 12 часа изтича срокът, в който ученици и младежи на възраст от 15 до 29 години могат да подадат заявления за кандидатстване за членство в Младежкия общински съвет на Казанлък. Заявленията могат да се изтеглят от официалния сайт на Общината и да се подадат на mos.kazanlak@abv.bg.


Новите правила за участие в новия състав от млади общински съветници бяха представени вчера в Младежкия дом.


Кандидатстването за младежката структура става на два етапа. Първият етап на заявилите желание за участие започва от 20 февруари и ще продължи до 19 май. През това време младите хора ще се включат активно в живота на Казанлък, ще дават идеи и ще участват в реализацията на спортни, културни и други младежки събития.


В периода 19-26 май всички, които са участвали в първия етап на подбора, ще могат да подадат заявления за втория етап – т.е. вече да бъдат оценени и одобрени за членове на Младежкия общински съвет. Комисия, назначена със заповед на кмета на община Казанлък, ще прецени кои от кандидатите са проявили активност, креативност и други качества, които ги правят истински общински съветници, но в младежката му формация.


На 15 февруари бяха организирани две информационни срещи за ученици и млади хора до 29 години за запознаване с работата на МОС-Казанлък.