На 23 август от 18 часа в Художествена галерия - Казанлък ще бъде открита изложбата „Маргиналии“.
Проектът е на Дарина Пеева и Атанас Тотляков „Маргиналии“ се фокусира върху буквалното възприемане на Художествена галерия – Казанлък като отворена книга, чиито редове са централните, формални изложбени пространства в институцията – помещенията, които се намират в периферията на сградата.
Така се придава форма на конфликта център – периферия, разгърнат до несигурността между приети за значими и отхвърлени символни системи. В тази посока творците допълват налично съществуващото с нови смислови и естетически компоненти. Те преосмислят символите от миналото в нов контекст (Дарина Пеева) или търсят различен път за непосредствен контакт с художествени произведения от колекцията на галерията (Атанас Тотляков). Като втори план изложбата представлява метафора на възможността за маргинализация. Независимо какви естетически позиции заема, в коя епоха или локация живее, артистът се изправя пред възможността да бъде изтласкан в периферията. Темата е актуална, особено в навечерието на 60-ото издание на Венецианското биенале. Един от лайтмотивите на форума е именно „…художникът аутсайдер, който се намира в периферията на света на изкуството се превръща в значим“. От посочения пример, заимстван от един от най-влиятелните форуми на изкуството, става видна и обратната тенденция – маргинализираното и периферното могат да се издигнат до самия връх. Проектът на Дарина Пеева и Атанас Тотляков по оригинален начин допълва казаното, като променя гледната точка на публиката. Кара зрителя да насочи вниманието си към специфични места, символни стойности и нетипични ситуации…
Дарина Пеева е родена в Бургас през 1972 г. Завършва НУПИД „Академик Дечко Узунов“ Казанлък, след което се дипломира в специалност „Графика“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. През кариерата си има няколко самостоятелни изложби, най-вече в Австрия и България: „Холограми“, Карл – Виена, Австрия (2014), „Неестествени катастрофи“, Грац, Австрия (2012), „Кутията на Пандора“, Велс, Австрия (2009), „HOMO Машина“, Бургас (2022) и др. Награждавана е на Международното биенале на графиката, Litho Kielce, Полша (2019), Международното биенале на графиката, Армения (2017). През 2012 г. получава награда на ректора на Академията за изящни изкуства във Вроцлав, Полша, през 2009 г. награда на името на Ирене и Петер Лудвиг, Виена, Австрия, през 2008 г. ѝ е присъдена втора награда за графика на конкурс на фондация „Алоиз Зенефелдер“, Германия и др. Член е на Дружеството на виенските художници.
Атанас Тотляков е роден в Пазарджик през 1975 г. Завършва специалност „Графика“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ през 2002 г., където е професор към катедра „Рисуване“. От 2014 г. е доктор по „Изкуствознание и изобразително изкуство – Рисуване“, а през 2022 г. защитава научна степен „доктор на науките“ с тема на дисертационния труд „Съвременен атомистичен модел на изкуството“. Член е на СБХ, секция „Графика“, автор на редица кураторски проекти сред които: „Метарезерви“ (2023), „Рисунка и интермедия“ (2016), „Безплатен билет“ (2013) и др. Автор на научни публикации в сферата на теорията на изкуството, участник в множество колективни изложби. Зад себе си има реализирани самостоятелни изложби: „Постпандемичен романтизъм“ (2021) – Стара Загора, „Естезика“ (2018) – Пловдив, „Българският генофонд“ (2007) – Велико Търново и др. Работи в сферата на инсталацията, пърформънса и концептуалното изкуство. Занимава се с проблематиката на тактилното изкуство, което е известно още като сетивно изкуство и включва всяко физическо взаимодействие с изкуството чрез усещането за допир.
Изложбата ще може да бъде разгледана до 29-ти октомври 2023 г.