Защо тържественият салют е от 21 артилерийски изстрела

Задължителен елемент при церемонията по встъпване в длъжност на президента е артилерийският салют. Салютът от 21 артилерийски изстрела е тържествена форма на посрещане. Нарича се Салют на нациите, а във Великобритания - Кралски салют. В повечето държави националният артилерийски салют е от 21 изстрела. Основно право на него имат държавните глави.

Защо изстрелите са именно 21?
Историята на този ритуал води началото си от военните флоти на големите морски държави през XIV век. Тогава корабната артилерия е най-мощното оръжие на борда и когато военен кораб пристигал да хвърли котва до нечий бряг, трябвало да докаже, че идва с мирни намерения. За да се подчертае това, се изстрелвали точно определен брой изстрели.

Тъй като корабните топове можели да възпроизведат само по един гръм и после се нуждаели от доста време да презареждат, корабите поздравявали пристанищата със седем топовни изстрела, колкото оръдия обикновено имало на борда на кораба, който бил обърнат към сушата.

След десетилетия барутът и скорострелността на артилерията се усъвършенствали и топовете вече можели последователно да изстрелят по три снаряда. Затова било прието мирният салют да съдържа 21 изстрела.

Военноморската традиция се пренесла и на сушата. Тържествената театралност и символната същност на този ритуал му извоювали място в протокола на най-силните монархии, а после на почти всички държави на планетата.

Топовете отдавна са в музеите, но често все още се използва изразът ”21 топовни залпа”. По-точно е да се каже ”21 оръдейни изстрела” или "21 артилерийски изстрела".