Проект превръща изоставената сграда на читалището в Шипка в уникален културен център
В модерен културен център и екобилиотека може да се превърне изоставената от години сграда на НЧ „Светлина 1861” в град Шипка. Аристократичната иначе сграда, която впечатлява със своята архитектура многобройните гости на китното подбалканско градче, обаче крещи за основен ремонт и възстановяване. Впечатляващата зала с балкони, подобни на тези в Народния театър „Иван Вазов”, огромните вътрешни пространства могат да се изпълнят с живот, ако проектът на архитект Гергана Барабонкова бъде реализиран.

Проектът е дарение от талантливата архитектка, която е родом от Крън и е тясно свързана с Казанлък, но от години живее и работи в САЩ. Неин проект за зелена класна стая бе реализиран в двора на ОУ „Чудомир”. А сега, водена от характерните за широкоскроените хора родолюбиви чувства, тя дарява проекта си за екобиблиотека и културен център на град Шипка. С неговата реализация рушащата се сграда на читалище „Светлина 1861” ще бъде изцяло преобразена и изпълнена с духовна енергия.

Сградата на читалището се намира в центъра на гр. Шипка и представлява внушителна красива двуетажна сграда, построена през 1930. Има разгъната застроена площ от 861 кв.м. Тази сграда някога е била сърцето на града. Събирала е жителите на Шипка и е привличала посетители от околните райони за концерти, художествени представления и филмови прожекции.


Проблемът е, че сградата е необитаема от дълги години. В момента тя се руши, запада пред очите на жителите на града и се нуждае от спешен ремонт. Прозорците са изпотрошени, сцената е тъжна и полуразрушена. Отвсякъде се наблюдава падаща мазилка и опасно надвиснали колони и плочи. Това виждат хората от града и хилядите български и чуждестранни туристи, които минават през града всяка година и посещават храм „Рождество Христово”, намиращ се недалеч от читалището.


Иновативният проект на арх. Барабонкова предвижда външният облик на сградата да бъде запазен. Във вътрешните пространства ще бъде изградена съвременна библиотека с отдел за деца и възрастни,многофункционална зала за представления,театрални спектакли, концерти, срещи и други културни дейности. Предвидено е и пространство за художествена галерия, в която ще бъдат излагани творбите на местни художници.

Проектът Екобиблиотека и културен център в град Шипка е пилотен, устойчив и залага на идеята за един дизайн, който ще бъде полезен за обществото. С него се цели да се демонстрира, че е възможно преустройство на съществуващи сгради, при което да бъде постигната близо нулева консумация на енергия. Това ще бъде първата реконструкция в България по международния стандарт EnerPHit.

Този проект ни предоставя един уникален шанс да преобразим рушащата се сграда на съществуващото читалище и да променим в положителна посока живота на хората в града и околните селища, смята авторът арх. Гергана Бабаронкова.


Кметът на Шипка Василка Панайотова е изключително щастлива от възможността една достолепна сграда в центъра на Шипка да бъде възстановена след толкова години забвение и отворена за нов живот, следвайки богатите културни традиции, описани от Чудомир. Тя искрено се надява, че новото ръководство на НЧ „Светлина 1861” ще намери възможности и средства да осъществи проекта, използвайки механизми, които предоставят съвременните условия у нас – кандидатстване за финансиране по програми за читалищата, чрез публично-частно партньорство или други възможни начини за обекти с обществена значимост.

Ето какво пише Димитър Чорбаджийски-Чудомир за бурния читалищен живот в Шипка:
"Настанено в ново собствено здание, с удобен салон, читалището започна усилена културно-просветна работа. Спомням си стегнатия театрален колектив на читалище „Светлина“ и неговите добре подготвени пиеси през време на прегледите на художествената самодейност. Спомням си също прекрасния танцов ансамбъл. Облечени в стари полуселски-полуградски шипчански носии, самодейците с голямо майсторство и прецизност изпълняваха някогашните местни хора." Заедно с театралната и танцова дейност се развиваха и другите отдели. Библиотеката, която имаше към 7000 тома, през 1960 год. е раздала за домашно четене 13 605 тома книги. Проведени са били три обсъждания, 12 информации, вечер на приказката и др. Създадени са подвижни библиотеки и лятна читалня в парка при манастира. При читалището има хор и кръжок на художниците самодейци. Нагледната агитация се е изразила в много стенлистове, агиттабла, плакати и лозунги. От три години читалището издава и вестник „Шипчански глас“. При такива здрави традиции и при такова славно минало членовете на читалище „Светлина“ и всички шипчанци трябва да се заловят така за работа, така да я засилят, че светлината му да озарява не само селото и долината ни, но лъчите му да прехвърлят Средна гора и Балкана, та да служи за пример и поука на всички читалища в страната ни."....