23 издания в електронен вид предоставя денонощно библиотека „Искра“

23 периодични издания, излизали до 1944 година, предоставя в електронен вид общинска библиотека „Искра“ на своя сайт libkazanlak.com. Платформата за работа с дигитализираните печатни издания е отворена 24 часа в денонощието и изключително облекчава читателите и специалистите при търсене на информация за събития и личности от миналия век. Краеведският електронен архив е създаден по проект „Писахме да се знае...“, съдържа над 6000 страници и в него могат да се намерят в електронен формат всички броеве на вестник „Искра“ от първия през 1924 година до излизалите през 1944-а, както и на още 22 периодични издания. Сред тях са вестниците „Бузлуджа“, „Глас“, „Дело“, „Долу маската“, „Казанлък“, „К’во да е“, „Розова долина“, „Равноправие“, „Светлина“, Сръчност“, „Огледало“, „Работнически вестник“, „Стъргало“, „Трезва просвета“ и други, някои от които са излизали само по веднъж. Намерението е да се направят в електронен вариант и излизалите списания в периода до 1944-а година, както и още периодични издания, съобщи Анна Кожухарова, директор на Общинска библиотека „Искра“.


Повод за тази информация са предстоящите Европейски дни на наследството, които се провеждат през месец септември и в които културният институт активно се включва. Във връзка с това библиотеката организира дарителска кампания за книги и архивни материали, издадени пред 1944 година под наслов „Дарителство и съхраняване на културното наследство. Казанлъчани за Казанлък“.


Виртуални фотоизложби със снимки на граждани на страницата на библиотеката във Фейсбук с мото „Красотата и културното наследство на Казанлък през моя поглед“ също са част от инициативите за съхраняване на културното наследство в региона.

На 11 септември ще бъде открита изложба с оригинали и факсимилета на документи и снимки, свързани с музикалния живот в града. Експозицията носи заглавието „Начало на европейската музикална култура в Казанлък“ и ще „извади“ на бял свят забравени казанлъчани, свързани с музикалното изкуство. На 28 септември библиотекарката от регионална библиотека „Светослав Минков“ – Перник, Росица Ангелова ще представи своята книга „Морфология на въртенето“. Казанлъшките библиотекари ще демонстрират и рубриката в сайта, свързана с проект, по който бяха проучени сватбените обичаи на различните етноси в Казанлъшкия край.

В Европейските дни на наследството Общинска библиотека „Искра“ има с какво още да се гордее. Тя притежава богат фонд от редки и ценни издания, които пази от поколения за поколения.

Най-старото издание, което се съхранява в библиотечния фонд, е от 13 век. Ръкописът е със заглавие „Апостолски текст“ и е част от Стария завет. Това е пергамент, който вероятно е използван повторно, тъй като на някои места се забелязват доста слаби следи от изтрит славянски или гръцки текст. И до ден днешен други части от този ръкопис не са открити.
Освен на църковно-славянски, в библиотеката се съхраняват и ръкописи на старотурски и гръцки език. Ръкописът на гръцки език „Номоканон“ – сборник от гръцко законодателство, е единствен и известен само в казанлъшката общинска библиотека. Интерес представляват и т.нар „Копривщенски триод“ от 17 век, Световната история на гръцки език от 19 век, "Паренесис на Ефрем Сирин"" от 1683 г., "Часослов" от последната четвърт на 17 век, "Сборник от слова" от 1828 г. и други уникални екземпляри, които говорят не само за развитието на ръкописната книга, но и за огромното богатство, което се пази в Казанлък от поколения и за поколения напред.

Общинска библиотека „Искра“ притежава един от най-богатите книжовни фондове от епохата на Възраждането – 800 тома и 460 заглавия. Старопечатните книги са писани и издавани в периода 1806-1878 г. Първото издание на първия български учебник – „Рибен буквар“ на д-р Петър Берон от 1824 година, както и още две издания – 1824 и 1847 година, се съхраняват във фонда на библиотеката. Тук се пази третото издание на „Неделник“-а на Софроний Врачански от 1865 година. Учебникът на Христаки Павлович – „Царственик или История болгарская” от 1844 г., първата българска учебна енциклопедия „Славянобългарско детеводство” на Неофит Хилендарски Бозвели, както и „Горски пътник” на Г. С. Раковски, „Нова песнопойка” на П. Р. Славейков, „Криворазбрана цивилизация" на Добри Войников и ред други учебни сборници, литературни творби и периодичен печат от 19 век.

10 341 са общо читателите на Общинска библиотека „Искра”, сочат данните за 2016 г. През миналата година посещенията в библиотеката – на място и виртуално, са 61 193. 53% от читателската аудитория са деца, ученици и студенти. Средно 283 посещения за един ден във всички отдели. От посещенията на сайта libkazanlak.com 65% от потребители са чели на български език, ползващите американски английски са 26.75%, английски език са само 1 %, а руски език – 3 %. 51 посещения или 1,58% са читателите, ползващи арабски и други езици, сочи още статистиката за 2016-а.