Търси се социален работник по приемна грижа

В Казанлък един социален работник ще бъде ангажиран с дейностите по приемната грижа, стана ясно от проведената среща днес на ръководителя на проект „Приеми ме 2015“ Огнян Христов и представители на националния екип за организация и управление на проекта с работещите по приемната грижа в област Стара Загора и отделите „Закрила на детето”. Темата е била въвеждането на нов модел за работа чрез изграждането на екипи, сформирани на областен принцип. Така в община Казанлък ще има един социален работник, който ще бъде член на Областния екип по приемна грижа и ще изпълнява ангажиментите, свързани с кандидатите и приемните семейства на територията на трите общини – Казанлък, Мъглиж и Павел баня.

На 3 октомври 2016 г. Община Стара Загора е обявила процедура по подбор на Областен екип по приемна грижа. Желаещите да кандидатстват за обявеното свободно работно място за социален работник могат да получат пълна информация на http://www.starazagora.bg/konkursi/item/8967-protzedura-po-podbor-na-oblasten-ekip-po-priemna-grizha.