Свободни работни места в Община Казанлък към 9 февруари Дирекция „Бюро по труда“, Казанлък обяви останалите незаети работни места към 9 февруари, 2021 г.
Свободни са работните места за 2 медицински сестри. За заемане на тези длъжности се изисква висше медицинско образование.
Висше образование се изисква и за един преподавател по математика. Средно образование е необходимо за заемане на длъжностите помощник-възпитател и помощник на учителя.
Продължава търсенето на машинни оператори за производство на експлозивни вещества, кофражисти и монтажници на изделия от метал.
От техническите длъжности са свободни за техник на електродомакинска и медицинска техника.
Новообявени са работните места за готвачи в заведения за бързо хранене, майстор в производството на тестени изделия и ръчен хляб.
Във филиалите на „Бюро по труда“, Казанлък са посочени свободните работни места за една медицинска сестра, двама главни специалисти – единия за офис-административни дейности, а другия като строителен техник. Четирима продавач-консултанти на осемчасов работен ден за Община Павел баня са останали незаети. За заемане на тези длъжности условието е те да живеят в общината.
Пълна информация клиентите на ДБТ могат да получат от трудовите посредници ако отговарят на изискванията за заеманата длъжност и са регистрирани като активно търсещи работа.