Свободни работни места в Община Казанлък към 19 януари, 2021 г. Дирекция „Бюро по труда“, Казанлък обяви незаетите работни места в общината към 19 януари т. г.
Най-много обявени свободни работни места са за монтажник, изделия от метал – 49. Следват по 20 – за кофражисти и машинни оператори в производство на експлозивни вещества и 10 охранители. Изискването за тези групи е за средно или основно образование.
Средно образование, квалификация и технически умения се изискват за един машинен оператор на универсален струг и други металорежещи машини.
Само две свободни учителски места са обявени за Казанлък – по математика и лектор по изобразително изкуство, за които се изисква да имат завършено висше образование по съответната специалност и компютърни умения.
Висше образование, магистърска степен, с владеене на английски език и компютър се изисква за един асистент. За заемане на длъжността Старши експерт „Екология“ изискванията са повече – висше образование по специалността „Екология“ или „Биология и управление на природните ресурси“, „управление на водни обекти, земи и гори“ или „Стопанско управление“, с една година стаж по специалността.
Филиалите на Дирекция „Бюро по труда“, Казанлък са подали информация за един преподавател по български език и литература и един училищен психолог със завършено висше образование по съответната специалност като незаети. Свободно работно място има и за една медицинска сестра. Най-много свободни работни места са обявени за Община Павел баня – 6 продавач-консултанти – трима на осемчасов работен ден и трима за 4 часа, като се изисква кандидатите за тях да живеят в населеното място.
Дирекция „Бюро по труда“ обявява само списъка на незаетите свободни работни места, съгласно ППЗНЗ, без оповестяване на работодателя. Клиентите на ДБТ могат да получат пълна информация от трудовите посредници, като за целта е необходимо да имат регистрация като активно търсещи работа и да отговарят на изискванията за съответното работно място.