Свободни работни места в Община Казанлък към 15 декември В последните работни дни на 2020 г., Дирекция „Бюро по труда“, Казанлък обяви свободните работни места.
От медицинския персонал най-голяма нужда има от медицински сестри – 10 свободни работни места, за които се изисква висше медицинско образование. Такова образование се изисква и за още 5 акушерки.
От лекарските длъжности са свободни трима лекари – педиатри, образна диагностика, нефрология, двама лекари без специалност и един специализант по анестезиология и интензивно лечение. Освен висшето медицинско образование за медицинския персонал се изисква и да имат и компютърни умения.
Две са свободните работни места за учители – един по математика и един ресурсен, за които също е необходимо висше образование и компютърна подготовка.
От незаетите длъжности за специалисти с висше образование в ДБТ са обявени още един асистент, за който се изисква магистърска степен по специалността „Агроном“ с допълнително владеене на английски език и компютър и един техник-химик, за който се допуска и средно образование, но в областта на химията.
Средно образование е необходимо да имат кандидатите за машинен оператор на металообработващи и металорежещи машини. Свободните работни места за тези длъжности са по едно, с допълнително изискване за квалификация и стаж от три години.
Най-много се търсят монтажници за метални конструкции – 10 свободни места и четирима шофьори на тежкотоварни автомобили.
От обявените свободни работни места във филиалите на ДБТ най-много са тези за преподаватели – по български език и литература и часове по математика, музика и изобразително изкуство. За заемане на тези длъжности кандидатите трябва да имат завършено висше образование. Търсят се за заемане на длъжността инженер-конструктори специалисти с висше техническо образование.
Висше или средно образование се изисква за 6 бройки продавач-консултанти, но кандидатите за тях трябва да живеят в Павел баня.
Във връзка с ППЗНЗ Дирекция „Бюро по труда“ обявява списък на свободните работни места без да оповестява работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ могат да получат пълна информация от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност и са регистрирани като активно търсещи работа.