Със заповед на кмета на община Казанлък Галина Стоянова е обявен конкурс за Директор на Общинското предприятие ” Кухня- майка, с дейност Детска млечна кухня ” в Казанлък.

Конкуръст ще се проведе по документи, със събеседване с кандидатите, в което те трябва да защитят представения от тях Бизнес – план за развитие и организация дейността на Общинското предприятие с тази дейност.

За тази позиция подходящите кандидати трябва да имат висше образование, минимум „Бакалавър" в сферите на общественото хранене, икономика и други, да притежават поне 5 години професионален област в сферата на завършеното образование, както и да имат управленски опит. Друго условие пред кандидатите е да представят разработен Бизнес-план за развитие и организация дейността на Детската млечна кухня за период от 3 години, както и да имат добра компютърна грамотност и умения да работят със специализирани програми за изработване на меню.

Повече информация за конкурса и нужните докуменит, които кандидатите трябва да представят ще намирите на https://www.kazanlak.bg/page-8804.html:

Докуменитте се подават в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Казанлък, гр. Казанлък, ул. “Розова долина “ № 6 или от Интернет страницата на Община Казанлък.

Крайният срок е 17,30 часа на 22.04.2019 г.