Десетки свободни места в сферата на образованието в региона

44 са свободните работни места, обявени от Регионалния инспекторат по образование в Стара Загора. Свободинте позиции са за спомагателен и педагогически, в това число и специализиран педагогически персонал към настоящия момент.
Валидността на основната част от офертите за работа е до края на май, като значителен брой са и тези, за които може да се кандидатства до началото на месец септември.


От всички обявени свободни работни места в сферата на образованието в областта, 18 са за Казанлък и селата от общината, едно еза град Шипка, 3 са за град Мъжлиж и 4 за училища и детски заведения от община Павел баня.


Най- много са обявените места за кандидатстване за учители в детски градини иза такива от начален курс.
Търсят се преподаватели също по математика, физическо възпитание, биология, химия, руски език, както и помощник- възпитатели.
От спомагателните работници се търсят пазачи и оперативни счетоводители за учебни заведения и общежития.
Дефицит за образователните институции са и ресурсните учители и логопеди.

Сферата на образованието в България е втората, след промишлеността, където дефицитът на кадри е най- сериозен и където се обявяват най- много свободни работни места.


Подробна информация за свободните работни места може да се намери на сайта на Регионалния инспекторат по образованието в Стара Загора.