Акционерно дружество "Арсенал " град Казанлък търси:

Главен Механик

За длъжността се изискват:
Ръководни умения, умения за работа в екип, инициативност, комуникативност, лоялност.
Кандидатът да е запознат с нормативните актове за монтаж и обслужване на оборудването.
Да знае нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с техническите изисквания към технологиите и оборудването за нейното производство.
Да знае нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, по противопожарна безопасност и опазване на околната среда.
Да може да разчита всички видове конструктивни чертежи.
Практически опит в поддръжката на производствено оборудване;
Добри познания по механика (ремонт на-механични възли на машини и съоръжени).

Образование- висше техническо

5 години трудов стаж.

Фирмата е най- големият работодател в страната в сферата на машиностроенето, с респектираща социална политика.
Предлага редица социални бонуси и възможности за кариерно и допълнително професионално развитие, месечни ваучери за храна, както и допълнително по 150 лева за отдалеченост. Сумата се изплаща при положение, че одобреният кандидат е от района на Стара Загора.

Желаещите да кандидатстват за позицията, могат да изтеглят своите документи от сайта на „Арсенал“ АД
www.arsenal-bg.com/kadri

или получени от гише „Пропуски“ на Централен портал от 7,00 до 17,00 часа.
Попълнените документи могат да бъдат изпратени на електронен адрес:
kadri@arsenal-bg.com

или подадени лично в Приемната на фирмата всеки делничен ден от 10,00 до 12,00 часа, на адрес:
гр. Казанлък, бул. „ Розова долина“ № 100, Офис №4