„Арсенал” АД, търси да назначи, на постоянен трудов договор, лаборант към Пречиствателната станция на дружеството.

Изисквания: средно или висше химическо образование.
Опитът на подобна позиция ще се счита за предимство, но не е задължителен.

За нуждите на дужеството се търсят още и:


Началник смяна
Началник на участъци

Кадидатите за тези позиции следва са с висше образование или поне 1 година трудов стаж.
За позициите могат да кандидатстват и специалисти със средно специално образование-в сферата на машиностроенето, с минимум с 5 години стаж.
За предимство се счита опитът на предишна позиция.


Фирмата предлага редица социални бонуси и възможности за кариерно и допълнително професионално развитие, месечни ваучери за храна, както и допълнително по 150 лева за отдалеченост, за кандидати от община Стара Загора.


Желаещите да кандидатстват за позициите могат да изтеглят своите документи от сайта на „Арсенал“ АД
www.arsenal-bg.com/kadriили получени от гише „Пропуски“ на Централен портал от 7,00 до 17,00 часа.
Попълнените документи могат да бъдат изпратени на електронен адрес:
kadri@arsenal-bg.comили подадени лично в Приемната на фирмата всеки делничен ден от 10,00 до 12,00 часа, на адрес:
гр. Казанлък, бул. „ Розова долина“ № 100, Офис №4
Повече информация за възможностите за работа в „Арсенал“ АД, както и за конкретната позиция и условия, може да получите от Направление "Човешки ресурси" на фирмата,
на телефон: 0431/ 5 77 47