Започна кампания „Първи контакт на бебето“ Мрежа за майчино-детско здравеопазване в България стартира кампания „Първи контакт на бебето”. Кампанията е за неразделяне на бебетата от майките непосредствено след раждането. За това съобщава на сайта си Българският Хелзински комитет.
Неотдавна организации от неправителствения сектор, в чийто фокус е майчино-детското здравеопазване, се обединихме с обща цел за дългосрочна промяна на практиките в тази сфера и привеждането им в съответствие с европейското законодателство и съвременните медицински препоръки, базирани на научни доказателства.
Заради доказаната значимост на първия контакт с бебето, организациите настояват то да не се отделя от майката след раждането при липса на медицинска необходимост и да има продължителен физически контакт с нея най-малко в продължение на един час след раждането.
Според редица изследвания този контакт има основополагащо значение за бъдещето му физическо и емоционално здраве и е съпроводен с много преки и дългосрочни ползи.
Първият контакт на бебето с майката поне за час стабилизира жизнените показатели и терморегулацията на новороденото непосредствено след раждането, подпомага успешното начало на кърменето, оптималното мозъчно развитие, преодоляването на родовата травма и процеса на привързване на майката към бебето, намалявайки случаите на постнатална депресия.
За целите на кампанията е необходима достоверна илюстрация на това как протичат първите часове след раждането за бебетата и майките в българските родилни домове. На сайта на БХК е публикуван и специален въпросник, с молба към раждалите жени, които при тяхно желание могат да попълнят за нуждите на изследването.
http://www.bghelsinki.org/bg/novini/bg/single/zapochna-kampaniya-prvi-kontakt-na-bebeto/
Резултатите ще бъдат оповестени в началото на януари.
Кампанията включва поредица от събития в София и страната през идните месеци, като пътуваща фотоизложба, публична дискусия и други.
В мрежата участват Фондация „Родители за родители”, Сдружение „Родилница”, Сдружение „Естествено”, Алианс на българските акушерки, Асоциация на българските дули, Фондация „Макове за Мери” и активисти.
През октомври Български хелзинкски комитет заведе дело, с което оспорва порочната практика за разделянето на новороденото от майка му, тъй като това противоречи на изискването на Закона за здравето да се осигурява оптимална жизнена среда на родилката и на бебето, както и на препоръките на Световната здравна организация новородените да се дават на майките в рамките на първите 30 минути от раждането.

Източник: nmd.bg