За облекчен режим в правото на пенсиониране ще настояват пред правителството от КТ "Подкрепа"
Конфедерацията на труда „Подкрепа“ съвсем скоро ще постави пред правителството отново въпроса за промени в Кодекса на труда, в частта му правото на работодателя да пенсионира работници и служители, изпълнили изискуемите по закон условия за пенсия- възраст и трудов стаж.
Това обяви в Казанлък президентът на синдиката Димитър Манолов.
По думитe му, преди година, на база антибългарско предложение, направено от страна на БСП, е направена промяна в Кодекса на труда, която е дала това право на работодателите. От тази мярка са пострадали много хора, по думите на Манолов, като най- потърпевши от мярката били категорийните работници и учителите.
Ситуацията на трудовия пазар, по думите на президента на КТ „Подкрепа“ ясно показвала, че е наложителна промяна в тази посока.

По този повод от синдиката съвсем скоро ще внесат мотивирано предложение, в посока облекчаване на тази мярка, предвид все по-острия дефицит на пазара на труда.

Друга важна задача на правителството, в сферата на пенсионната реформа, според синдикалиста, е завършването на реформата в капиталовото пенсионно осигуряване. Предложението на синдиката е да няма входна такса, която да се събира от осигурителните лица, а таксата на изхода да е функция от управлението на активите.
Димитър Манолов и членове на КТ „ Подкрепа“ от цялата страна са в Казанлък за провеждането на Национален конфедеративен съвет.